Her vil vi prøve å samle renn som er aktuelle for Vefsn-hopp sine hoppere.